ΑΔΕΙΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΔΕΙΕΣ

Για την λήψη του Φ.Ε.Κ. του Ν.3528/2007 πατήστε εδώ 

Για την λήψη του Φ.Ε.Κ. του Ν.4027/2011 πατήστε εδώ 


ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Όσοι υπηρετούν σε σχολεία δικαιούνται 10 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια ανά έτος

Όσοι υπηρετούν σε Γραφείο Εκπαίδευσης δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια (με 1 έτος προϋπηρεσίας). Ο αριθμός αυξάνεται κατά 1 για κάθε έτος προϋπηρεσίας με ανώτερο τις 25 εργάσιμες ημέρες.

Για το έντυπο πατήστε εδώ

ΕΙΔΙΚΗ 

7 ημέρες ανά έτος, χορηγείται από τον Συντονιστή για μετάβαση στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους

(Θα πρέπει να τηρείται ο όρος "για μετάβαση στην Ελλάδα")

Για το έντυπο πατήστε εδώ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ

Ως 3 ημέρες και 10 συνολικά ανά έτος χορηγείται από τον Συντονιστή (απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση)

Περισσότερες από 3 ημέρες ή 10 συνολικά ανά έτος χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή της Διεύθυνσης Δ.Ε. που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός

Για το έντυπο πατήστε εδώΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού