ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ν. 4027/2011Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις (Γενικός Νόμος)

Λήψη Φ.Ε.Κ. 
Ν.4264/2014Άρθρο 57 - Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

Ν.4186/2013Άρθρο 35 - Θέματα Ελληνόγνωσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 

Ν.4076/2012Άρθρο 8 - Θέματα Ελληνόγνωσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού