ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΦΕΚ 1762/2021
Καθορισμός όρων και διαδικασίας χορήγησης ειδικών επιμισθίων
N. 4763/2020Άρθρο 112 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευσηΛήψη Φ.Ε.Κ.  
N. 4763/2020 
Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού
ΦΕΚ 140/2021
Αξιολόγηση σχολικών μονάδωνΛήψη Φ.Ε.Κ.  
Ν. 4722/2020Άρθρο 43 Αναστολή λειτουργίας λόγω COVID-19
ΦΕΚ Β 2095/2021
Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021
Ν. 4415/2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
Ν. 4027/2011Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις (Γενικός Νόμος)Λήψη Φ.Ε.Κ. 
Ν.4264/2014Άρθρο 57 - Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

Ν.4186/2013Άρθρο 35 - Θέματα Ελληνόγνωσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 

Ν.4076/2012Άρθρο 8 - Θέματα Ελληνόγνωσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού