ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
GRIECHISCHES GENERALKONSULAT
ERZIEHUNGSABTEILUNG
B r i e n n e r S t r. 4 6
80333 München
Germany

   ΤHΛΕΦΩΝΑ - FAX
Τηλέφωνο: 0049 (0) 89 496071 και 0049 (0) 89 496072
Fax: 0049 (0) 89 5 4 5 4 9 6 8 9 και 0049 (0) 89 406062

  E-mail: semuenchen@sch.gr
         http://se-muenchen.sch.gr

 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Δευτέρα ως Παρασκευή: 08:00-16:00
Ώρες κοινού: 12:00 -15:00
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού