ΜΑΘΗΤΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

Γενικές πληροφορίες - Πατήστε εδώ

Δίγλωσσο σχολείο - Πατήστε εδώ

Ελληνόγλωσσο σχολείο - Πατήστε εδώ

Εξετάσεις Quali - Πατήστε εδώ

Εξετάσεις MSA - Πατήστε εδώ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση(2021) - Πατήστε εδώ 

Τελευταία Υπουργική Απόφαση (20.02.2007)

για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(ειδικές κατηγορίες εδαφίου α', παραγράφου 4, άρθρου 2 του Ν.2525/97
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2909/01)

Για τους Έλληνες του εξωτερικού

τα ποσοστά επί του αριθμού εισακτέων ανά κατηγορία είναι:

Κατηγορία 1 (Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων): 3%
Κατηγορία 2 (Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπ. σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων):1%
Κατηγορία 3 (Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολ. του εξωτ. με πρόγραμμα σπουδών χώρας της Ε.Ε, πλην Κύπρου): 1,5%
Κατηγορία 4 (Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο): 1,5%
Κατηγορία 5 (Απόφοιτοι ξένου σχολείου Δ/θμιας εκπ/σης του εξωτερικού με πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ε.Ε.): 1%


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού