ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΜΠΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ02


Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου έχει στην περιοχή ευθύνης της:
Α) το ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας (BAYERN), την Αυστρία και την Τσεχία.
                        Β) το «Γραφείο Συνδέσμου» στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Στουτγάρδη, όπως
εγκρίθηκε η λειτουργία του βάσει της υπ’ αριθ. Φ.821/1293Σ/102354/Ζ1/02-07-2014 (ΦΕΚ
1860Β/08-07-2014) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στις περιοχές BADEN-WURTTEMBERG
και HESSEN.


Οι συνεργάτες του Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου είναι:
                                                                       
1. ΓΕΡΟΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού