ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΠΕ02
Μ.Α., ΔΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου έχει στην περιοχή ευθύνης του:
Α) το ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας (BAYERN), την Αυστρία και την Τσεχία.
                        Β) το «Γραφείο Συνδέσμου» στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Στουτγάρδη, όπως
εγκρίθηκε η λειτουργία του βάσει της υπ’ αριθ. Φ.821/1293Σ/102354/Ζ1/02-07-2014 (ΦΕΚ
1860Β/08-07-2014) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στις περιοχές BADEN-WURTTEMBERG
και HESSEN.

                 Οι συνεργάτες του Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου είναι:

                                                                                       
                                                                                       1. ΓΕΡΟΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                       2. ΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
                                                                                       3. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
                                                                                       4. ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
                                                                                       5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
                                                                                       6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού